Az ügyészség lépett fel az ingatlanát elvesztő károsult érdekében

Rendőrség

Lakás- és ingatlanszerzési célú bűncselekménnyel összefüggő polgári jogi igények érvényesítése iránt nyújtott be keresetet a Zala Vármegyei Főügyészség közjogi szakága 2023 októberében a Zalaegerszegi Törvényszékhez.

A büntetőjogi és a közjogi szakág együttműködése nyomán létrejött kereset szerint az ügyészség egy nagykanizsai ingatlan teljes tulajdoni illetősége vonatkozásában kérte a polgári peres bíróságtól a tulajdonjog bejegyzés törlését érvénytelenségre hivatkozva. Ennek indoka az, hogy az érintett lakás bejegyzett új tulajdonosai bűncselekmény útján jutottak az ingatlanhoz.

A kereset alapja az a büntetőeljárás volt, melyben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség emelt vádat jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt több elkövetővel szemben, akiknek büntetőjogi felelősségéről a Nagykanizsai Járásbíróság fog dönteni.

Az ügy lényege szerint egy férfi 2021. november 4-én bérleti szerződést kötött a 89 éves sértettel annak nagykanizsai társasházban lévő, második emeleti lakására. A beköltözését követően tudomást szerzett arról, hogy a nő nevén egy másik lakás is van az épület első emeletén, amit szintén bérelnek.

A férfi miután megszerezte a sértett személyes adatait ügyvédi segédlettel egy adásvételi szerződést készíttetett ez utóbbi ingatlan megszerzése érdekében. Az elkövető megkérte az idős nőt, hogy az okiratot írja alá, megtévesztve őt azzal, hogy ezek a papírok a közös képviselő leváltásához szükségesek. Az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett adásvételi szerződésben az szerepelt, hogy a lakást az idős sértett 8 millió forint vételár ellenében a másik vádlottnak adja el, aki azt az okirat aláírásával egyidejűleg megfizette az eladó részére.

Miután a Zala Vármegyei Kormányhivatal a tulajdonjogváltozást átvezette, a férfi az ingatlan értékesítésébe kezdett. Megállapodott egy budapesti ingatlankereskedő cég vezetőjével és a társa személyes közreműködésével megtévesztve a vevőt, adásvételi szerződés keretében 13 millió forintért eladta a lakást.

Az ingatlan tulajdonjog bejegyzési kérelem széljegyzése 2021. december 29. napján a nagykanizsai földhivatalban megtörtént, a szerződéses vételárat a cég képviselője másnap, 2021. december 30. napján átutalta a férfi társának nevére nyitott számlára. Az ingatlan ellenértékét a férfi teljes egészében elköltötte.

Mivel a büntetőeljárás adatai alapján megállapítható volt, hogy az alperes bűncselekmény folytán került ki az ingatlan tulajdonából, a megkötött adásvételi szerződések semmisségére hivatkozva kereset benyújtása útján hivatalból kezdeményezte az ügyészség közjogi szakága az eredeti állapot helyreállítását, és az alperes tulajdonjogának ismételt bejegyzését.

Közérdek fűződik ugyanis az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének biztosításához, ahhoz, hogy az abban szereplő adatok a tényleges jogi állapotnak feleljenek meg, a közérdekben okozott sérelem pedig az ügyészi keresetindítással orvosolható.