Az Európai Parlament új alelnökei és quaestorai

Európa

A Parlament szerdán megválasztotta quaestorait a jelenlegi ciklusból hátralévő két és fél évre. A Ház kedden a 14 alelnököt választotta meg.

QUAESTOROK

A Parlament jelenlegi ciklusának második két és fél évére kiválasztott öt új quaestort titkos távszavazással választották meg szerdán Strasbourgban.

Az első szavazási forduló eredménye

Leadott szavazatok száma: 688

Érvényes szavazatok száma: 676

Üres vagy rontott szavazatok száma: 12

A leadott szavazatok megválasztáshoz szükséges abszolút többsége: 339

Az újonnan (abszolút többséggel) megválasztott quaestorok neve megválasztásuk sorrendjében:

 1. Anne SANDER (EPP, Franciaország) 622
 2. Christophe HANSEN (EPP, Luxemburg) 576
 3. Monika BEŇOVÁ (S&D, Szlovákia) 487
 4. Fabienne KELLER (Renew, Franciaország) 479

A fennmaradó jelöltekre leadott szavazatok száma a következő:

 • Karol KARSKI (ECR, Lengyelország) 321
 • Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország) 277

Második forduló

Leadott szavazatok száma: 688

Érvényes szavazatok száma: 668

Üres vagy rontott szavazatok száma: 20

Ötödik quaestornak Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország) képviselőt választották meg 344 szavazattal.

Karol KARSKI (ECR, Lengyelország) képviselőt 324 szavazattal nem választották meg.

ALELNÖKÖK

Az első szavazási fordulóban kilenc, a másodikban további három alelnököt választottak meg. Az utolsó két alelnököt a harmadik fordulóban választotta meg a Parlament.

Az első szavazási forduló eredménye

Leadott szavazatok száma: 691

Érvényes szavazatok száma: 680

Üres vagy rontott szavazatok száma: 11

A leadott szavazatok megválasztáshoz szükséges abszolút többsége: 341

Az újonnan (abszolút többséggel) megválasztott alelnökök neve megválasztásuk sorrendjében:

 1. Othmar KARAS (EPP, Ausztria) 536
 2. Pina PICIERNO ((S&D, Olaszország) 527
 3. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, Portugália) 517
 4. Ewa KOPACZ (EPP, Lengyelország) 467
 5. Eva KAILI (S&D, Görögország) 454
 6. Evelyn REGNER (S&D, Ausztria) 434
 7. Rainer WIELAND (EPP, Németország) 432
 8. Katarina BARLEY (S&D, Németország) 426
 9. Dita CHARANZOVÁ (Renew, Csehország) 406

A fennmaradó jelöltekre leadott szavazatok száma a következő:

 • Michal ŠIMEČKA (Renew, Szlovákia) 326
 • Roberts ZĪLE (ECR, Lettország) 322
 • Nicola BEER (Renew, Németország) 315
 • Dimitrios PAPADIMOULIS (Baloldal, Görögország) 299
 • Heidi HAUTALA (Zöldek/EFA, Finnország) 290
 • Fabio Massimo CASTALDO (független, Olaszország) 275
 • Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország) 247
 • Mara BIZZOTTO (ID, Olaszország) 173
 • JÁRÓKA Lívia (független, Magyarország) 169

A második szavazási forduló eredménye

Leadott szavazatok száma: 698

Érvényes szavazatok száma: 691

Üres vagy rontott szavazatok száma: 7

A leadott szavazatok megválasztáshoz szükséges abszolút többsége: 346

 1. Michal ŠIMEČKA (Renew, Szlovákia) 494
 2. Nicola BEER (Renew, Németország) 410
 3. Roberts ZĪLE (ECR, Lettország) 403

A fennmaradó jelöltekre leadott szavazatok száma:

 • Dimitrios PAPADIMOULIS (Baloldal, Görögország) 329
 • Heidi HAUTALA (Zöldek/EFA, Finnország) 294
 • Fabio Massimo CASTALDO (független, Olaszország) 251
 • Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország) 239
 • Mara BIZZOTTO (ID, Olaszország) 211

JÁRÓKA Lívia (független, Magyarország) a második forduló előtt visszalépett.

A harmadik szavazási forduló eredménye

Leadott szavazatok száma: 670

Érvényes szavazatok száma: 12

Üres vagy rontott szavazatok száma: 658

 1. Dimitrios PAPADIMOULIS (Baloldal, Görögország) 492
 2. Heidi HAUTALA (Zöldek/EFA, Finnország) 384

A sikertelen jelöltek az alábbiak:

 • Fabio Massimo CASTALDO (független, Olaszország) 247
 • Mara BIZZOTTO (ID, Olaszország) 193

Marcel KOLAJA (Zöldek/EFA, Csehország) a harmadik forduló előtt visszalépett.

A választás szabályai

A Parlament Eljárási szabályzatának 15. cikke szerint az alelnököket ugyanúgy jelölik, mint az elnököt – azaz vagy képviselőcsoportok, vagy a képviselők huszada terjeszthet be jelöltet.

A 14 alelnököt egyetlen szavazólapon, a leadott szavazatok abszolút többségével választják meg. Ha a sikeres jelöltek száma nem éri el a 14-et, akkor a fennmaradó helyekért ugyanilyen feltételek mellett második szavazási kört tartanak. Ha az összes alelnök megválasztásához még egy körre van szükség, ott már az egyszerű többség is elegendő (17. cikk). A quaestorokat ugyanígy választják meg (18. cikk).

Az alelnökök és a quaestorok feladata

A 14 alelnök és az öt quaestor az elnökkel együtt alkotja a Parlament Elnökségét .Az Elnökség a Parlament zökkenőmentes működéséhez szükséges szabályok megalkotásáért felelős testület. Egyéb feladatai mellett az Elnökség állítja össze a Parlament előzetes költségvetés-tervezetét és dönt az adminisztratív, személyzeti és szervezeti ügyekben.

Az alelnökök az elnökségi munka mellett helyettesíthetik az elnököt a plenáris ülésen és szükség esetén képviselhetik a Parlamentet hivatalos eseményeken. Az Elnökségben tanácsadói szerepet betöltő quaestorok a közvetlenül a képviselőket érintő hivatali ügyekkel foglalkoznak.

Az Elnökség tagjainak megválasztása során a képviselőcsoportok arra törekszenek, hogy az alelnökök és quaestorok képviselőcsoportok szerinti megoszlása tükrözze a képviselőcsoportok létszámát és figyelembe vegye az elnök megválasztása során elért eredményeket.