Stratégiai megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Teva

Egyetem

Stratégiai partnerekként, magasabb szintre emelve újítja meg több évtizedes együttműködését a Debreceni Egyetem és a Teva Gyógyszergyár Zrt. A 2024. június 6-án aláírt megállapodás nyomán újabb területekkel egészül ki az oktatási együttműködés, amely majd kiterjed az Egyetemen végzett, jelenleg a Tevánál dolgozó szakemberek bevonásával a hallgatók munkaerőpiacra való felkészülésének támogatására, karrierút-tervezésére is. Ezzel is támogatva a hosszú távú elköteleződést a szakma irányában. A megállapodás aláírásával párhuzamosan elkezdődött a Teva Ösztöndíj Program részleteinek kidolgozása is.

2024. június 6-án ünnepélyes keretek között írta alá a Debreceni Egyetem és a Teva Gyógyszergyár Zrt. azt a stratégiai együttműködési megállapodást, amely még átfogóbbá teszi az oktatási intézmény és a világ vezető generikus gyógyszeripari vállalata közötti, évtizedek óta fennálló, gyümölcsöző együttműködést.

A mostani megállapodás alapját az elmúlt időszak legsikeresebb kooperációja adja. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán 2007-ben jött létre a Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék, ahol a Teva szakembereivel együttműködve képzik a biotechnológia, kémia, biomérnök, vegyész, vegyészmérnök és környezettudomány szakos hallgatókat. Később, 2011-ben létrehozták a Gyógyszerésztudományi Karon az Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszéket, amely lehetővé tette, hogy a gyógyszerészhallgatók a Tevánál a nagyüzemi gyógyszergyártás területén gyarapíthassák tudásukat. A közös munka révén a fiatalok tanulmányaik során testközelből, működés közben ismerhetik meg a nagy múltra visszatekintő debreceni gyógyszergyártást. 

A Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék óráiba a 2023/2024-es tanévben közel 150 egyetemi hallgató kapcsolódott be, szélesítve ismereteiket többek között a kémiai technológia vagy éppen az analitikai minőségbiztosítás terén. Az Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszéken 39 negyedéves és 10 ötödéves gyógyszerészhallgató tanult. Az elmúlt években az érintett képzéseken eddig már több mint 1000 hallgató vett részt, és a gyógyszergyár közel ötven magasan kvalifikált szakembere végez jelenleg is oktatói feladatokat.

Ez a széles körű együttműködés válik most még átfogóbbá, kiterjesztve azt más egyetemi alap- és mesterszakok képzésének irányába. Így a Teva lehetőséget és szakmai irányítást biztosít a bevont hallgatók részére tudományos diákköri munkák, diploma- és szakdolgozatok valamint PhD-disszertációk elkészítésére, és az ezekkel kapcsolatos munkák, értékelések elvégzésére. A mostani stratégiai együttműködési megállapodással párhuzamosan elkezdődött a Teva Ösztöndíj Program részleteinek kidolgozása is, mely a 2024/2025-ös tanévtől várja majd a hallgatók jelentkezését.  

A képzés a hallgatók munkaerőpiacra való felkészülésének támogatásával, karrierút-tervezésével is bővül, melynek keretében az érdeklődő hallgatók az önismeret-fejlesztés és az úgynevezett soft skillek terén is segítséget kaphatnak a Teva HR-szakembereinek jóvoltából.